Skip to main content

Project

I Skogen

Sju konstnärskap i samtal med Gustaf Fröding.Platsspecifik konstutställning
på Alsters herrgård 28 juni - 3 september.

Motbild

inspirerad av "I Parken". av Gustaf Fröding

Ett vittrat minne, en glömd gudabild står som inspiration till mitt verk "Motbild." 
Något gammalt och glömt väcks till liv,
en kultur, ett samhälle, ett minne,
tankar som en gång funnits…

Rostigt järn och betong, placerad på en lite
glömd oordnad plats

STÅ GRÅ

"Gråbergssång", Gustaf Fröding

201 figurer, 4-5 cm höga, gjutna i betong.

Som komna ur berget, sjunger och mumlar de stenens och Gråbergets sång.

Till verket hör en ljudfil med dikten ”Gråbergssång”.

Presenterad som ett uttryck av bergets upplevda tid, monotoni, tålamod och stoicism.

(Ljudfil: Röst/sång Peter Boman, ljud: Björn Eriksson, efter en idé av Margaretha Jansson,
presenteras här senare.)