MARGARETHA JANSSON

Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex Acceptans, Positioner, Identitet, Mätbarhet. Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra.

Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck fascinerar mig mycket.

På gång ...

Karlskoga konsthall

Karlskoga

4/8 - 19/8 2018

#Vi sätter oss

Stora torget, Karlstad


KULTURARBETARE!
Lördag 24/8 kl. 13.00 - 14.00 
Tag med en stol och sätt dig för :

- för att fritt få uttrycka oss
-för demokratins bevarande
-för mångfald

Galleri Uddenberg

Göteborg

Vernissage 23/2 2019

Följ mig