Galleri Eva Solvang 
STOCKHOLM

18/3 - 5/4 2017

INTERNATIONELL AKVARELLUTSTÄLLNING
HILLERØD, DANMARK

19/8  - 1/10  2017

GALLERI KRONAN
NORRKÖPING

9/9  - 24/9  2017